Fri frakt inom Sverige från 390 kr

ANVÄNDARVILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR | KAFFERAVEN.SE


ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Kafferäven Per Nordby. Webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Kafferäven Per Nordby. Kafferäven Per Nordby är ägare till denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga på webbplats för dig, användaren, beroende på ditt godkännande av alla villkor, villkor, policys och noteringar som anges på denna sidan.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss engagerar du dig i vår "tjänst" och accepterar att du binder dig till följande villkor ("Användarvillkor", "villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras häri och / eller tillgängliga via hyperlänk. Användarvillkoren gäller för alla användare av Webbplatsen, inklusive begränsande användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehållet.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i det aktuella lagret ska också omfattas av Användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av eventuella ändringar innebär godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är drivs med hjälp av Shopify Inc. De tillhandahåller denna e-handelsplattformen som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.


AVSNITT 1 - ONLINE-STORE TERMER


Genom att godkänna dessa användarvillkor försäkrar du att du är minst 18 år eller har föräldrars tillstånd att köpa från oss.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, vid användning av Tjänsten, bryta mot lagar inom din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Vi önskar att du inte använder vårt kaffe i en perkolator eftersom detta kommer att förstöra produkten.

Du får inte överföra några trojaner eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Ett brott eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.


SEKTION 2 - ALLMÄNNA VILLKOR


Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon oavsett anledning när som helst.

Du förstår att dina personuppgifter(exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (B) ändringar för att anpassa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal finns endast för enkelhetens och för säkerhetens skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dina rättigheter eller andra villkor.


AVSNITT 3 - ÄKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION


Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje hantering av innehållet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera dig om detta. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR I SERVICE OCH PRISER


Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.


AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)


Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår Returpolicy.

Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som syns i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av vilken färg som helst kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Varje erbjudande för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltigt om det på något sätt strider mot lagen.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.


AVSNITT 6 - NOGGRANNHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION


Vi förbehåller oss rätten att vägra ordrar du placerar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda ordrar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp-och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer information, läs vår Returpolicy.


AVSNITT 7 - EXTRA VERKTYG


Vi kan ge dig tillgång till Verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.

Du bekräftar och accepterar att vi ger tillgång till sådana verktyg "som är" och "som är tillgängligt" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi ska inte ha något ansvar som helst till följd av, eller i samband med, din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via Webbplatsen (inklusive erbjudanden av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster kommer också omfattas av dessa

användarvillkor.


AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART


Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan omfatta material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjepartspolicy och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, påståenden, farhågor eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.


AVSNITT 9 - ANVÄNDARES KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BIDRAG


Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt "kommentarer"), godkänner du att vi när som helst, utan begränsning, får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta eller på annat sätt använda eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och kommer inte att vara skyldiga (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer efter eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande innehåll som bryter mot någon parts egendom eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att bryta mot någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar för eventuella kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.


AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER


Din inlämning av personlig information via butiken styrs av vår Sekretesspolicy. För att se vår Sekretesspolicy.


AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH FÖRSUMMELSER


Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller andra saker som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller uttalanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör vidtas för att indikera att all information för tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING


Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (A) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (C) att bryta mot internationella, federala, regionala eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att bryta mot eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, missbruka, förolämpning, skada, förtala, förtala, nedvärdera, hota, eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp; (f) att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter; (g) lägga upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan komma att användas på ett sätt som kommer att påverka funktionen eller driften av Tjänsten eller av någon närstående webbplats, andra webbplatser eller Internet. (h) samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att använda dig av spam, phishing, pharm, förevändning, spindla, crawla, eller skrapa information; (j) för obscena eller omoraliska ändamål, eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.


AVSNITT 13 - ANSVARSFRISKRIVNING; ANSVARSBEGRÄNSNING


Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall ska Kafferäven Per Nordby AB, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, konsulter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffbara, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av Tjänsten eller några produkter som upphandlats med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som postas, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de underrättas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, vårt ansvar skall begränsas till den högsta tillåtna enligt lag.


14 § - ERSÄTTNING


Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Kafferostare Per Nordby och vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partner, tjänstemän, ledning, agenter, konsulter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ansvarsfria från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av din överträdelse av dessa Användarvillkor eller de handlingar som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för tredje part.


AVSNITT 15 - SÄRSKILJBARHET


Om någon Bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan Bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses avskiljas från dessa användarvillkor, ska ett sådant fastställande inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.


AVSNITT 16 - UPPSÄGNING


Parternas skyldigheter och skulder som uppkommit före uppsägningsdagen ska för alla ändamål överleva uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor är effektiva tills de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi kan fastställa och avgöra om du brutit, eller om vi misstänker att du har misslyckats med, att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa Villkor för Tjänsten, kan vi säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som är förfallna upp till och med datumet för uppsägningen, därför kan vi också/eller kan neka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del därav).


AVSNITT 17 - HELA AVTALET


Ett misslyckande av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller tillhandahållande av dessa användarvillkor innebär inte ett avstående från rättigheter eller bestämmelser.

Dessa Användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i förhållande till tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och OSS (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av Användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den redaktionella parten.


AVSNITT 18 - LAG


Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Korpralsgatan 2 Göteborg se 41505.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN


Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt eget ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter implementering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor räknas som ett godkännande av dessa ändringar.


AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION


Frågor om användarvillkoren ska skickas till vår e-post info@kafferaven.se


Stäng (esc)

Popup

Använd denna popup-meny för att bädda in en e-postlista sign up formuläret. Du kan också använda det som en enkel uppmaning till handling med en länk till en produkt eller en sida.

Åldersverifiering

Genom att klicka in dig verifierar du är gammal nog att konsumera alkohol.

Sök

Din kundvagn är förnärvanrande tom
Köp nu
SV
svenska